Senmo houdt uw lokalen in conditie

Uw klaslokalen bewaken op CO2 waarden.| gewenste ventilatie.| luchtkwaliteit.
Zorg voor een gezonde klasomgeving

Image

Leerprestaties en ventilatie

De overdracht van infectieziekten, zoals COVID-19 én leerprestaties worden beïnvloed door de mate van ventilatie in scholen. Voor de beperking van de overdracht van infectieziekten moet de CO2-concentratie niet meer dan 400 tot 1000 ppm (particles per million) boven de buitenconcentratie liggen. Een concentratie van circa 800 pm zorgt voor optimale leerprestaties. Met Senmo-sensoren monitort u continu elk lokaal. Op basis van deze informatie kunt u onderbouwd beslissen in welke lokalen en ruimtes u permanente ventilatie wilt aanbrengen en waar niet.


SVG Illustration
Overzicht

Wat kan Senmo voor uw school betekenen?

A.

Het bevordert leerprestaties

U beheert een schoolgebouw en u wilt de luchtkwaliteit in de ruimtes weten, zeker in corona-tijd. U weet ook dat het klasklimaat de leerprestaties enorm beïnvloedt. Senmo-sensoren voor het onderwijs meten standaard en continu vijf waarden: CO2, temperatuur, luchtvochtigheid, licht en beweging.

B.

Een overzichtelijk dashboard

Een dashboard op uw PC geeft u overzicht in de waarden per lokaal en andere ruimtes waar Senmo-sensoren zijn geplaatst. Per ingesteld interval, bijvoorbeeld elke 10 minuten, zenden de sensoren actuele gegevens. Deze worden real-time verwerkt in het dashboard.

C.

Alerts indien waarden worden overschreden

Bereikt een waarde een ingesteld minimum of maximum, dan krijgt u een alert. Voor klaslokalen zijn deze waarden landelijk bepaald en vooraf ingesteld, maar u kunt deze per ruimte aanpassen.

D.

Nog veel meer mogelijkheden

Een lamp die nog aanstaat, beweging in een ruimte, zijn alle ramen gesloten. Alles inzichtelijk op afstand.

Ontdek alle mogelijkheden
Author
Ik ben blij met SENMO omdat het ons in staat stelt om continu al onze klaslokalen, kantines en docentenkamers en overige ruimtes te monitoren op de luchtkwaliteit. Zo weten we op tijd wanneer we een ‘raampje open moeten zetten’ en het zorgt voor rust.

Hans de Wit — Rector van het Helen Parkhurst

Img

Maak kennis met ons starterspakket